joi, 20 decembrie 2012

TRANSFIGURARI
Într-o curgere firească a marilor întrebări existențiale rămase etern fără răspunsuri, artistul Petru Ciobănică, Don Pedro, fixează o transfigurare întreită a ”Sfârșiturilor” (acrilice pe pânză, 2012), într-o manieră ce îi augmentează ideea contopirilor succesive dintre artist și operele sale, într-o devenire mereu reînnoită, asigurând superbia trecerii prin lume a celui care știe să-și asume destinul până la capăt. Privind spre Marea Trecere, într-o decantare originală a coloritului, cu o dominantă sepulcrală vădită, ca și cum de pe pânze celebre albastrul s-ar topi în de-colorări subtil administrate notelor de tablou apocaliptic.
 Undeva, dincolo de deriva unui necuprins diluviu, cu contururi umane dramatice, așteptând de sus mântuirea sau moartea, poți ghici scările IEȘIRII, prin aceeași mare de albastru topit în marasmul infinitului cataclism ce amenință constant dăinuirea noastră.
O stare greu de tradus în cuvinte, o cale sigură de re- așezare a Transcendentalului, spre care arta adevărată ne sugerează cele mai profitabile cărări, un set de interogații la care, la rândul nostru, avem a da răspunsuri, neuitând de parabola orientală, în care adevăratul pictor avea să se salveze din fața răutății puterii efemere a împăratului orgolios, desenând o bărcuță ce avea să îl ducă pe valurile mării albastre revărsate din uriașa frescă imaginând urieșenia talazurilor marine.
De atunci, fiecare artist adevărat poate avea o bărcuță dăruită de un generos imaginar, singura ce îl mai poate descurca printr-o lume tot mai dezlănțuită, în care altfel de agresiuni suplinesc anticul diluviu.
Prof. univ.dr.Constantin DRAM, scriitor, editor, critic literar

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu